fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionจำหน่ายปลีกและส่งอุปกรณ์ชาไข่มุกนำเข้าจากประเทศไต้หวันอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรวมถึงวัตถุดิบต่างๆตั่งแต่เริ่มจนจบกระบวนการในการทำชาไข่มุกไต้หวัน"> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordอุปกรณ์ชานมไข่มุก, เครื่องซีลฝาปากแก้ว, เครื่องซิลฝาแก้ว, อุปกรณ์ในการผลิตชานมไข่มุกไต้หวัน, จำหน่ายปลีก/ส่งปอุปกรณ์ชาไข่มุก, แก้วเชคชาไข่มุก"> อุปกรณ์ชานมไข่มุก เครื่องซีลฝาปากแก้ว เครื่องซิลฝาแก้ว อุปกรณ์ในการผลิตชานมไข่มุกไต้หวัน จำหน่ายปลีก/ส่งปอุปกรณ์ชาไข่มุก แก้วเชคชาไข่มุก fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionจำหน่ายปลีกและส่งอุปกรณ์ชาไข่มุกนำเข้าจากประเทศไต้หวันอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรวมถึงวัตถุดิบต่างๆตั่งแต่เริ่มจนจบกระบวนการในการทำชาไข่มุกไต้หวัน"/>

อุปกรณ์การผลิต